NEWS & EVENT

最新消息

最新消息 農村大小事
2024-01-18

嘉義賞.112年度嘉義縣農村再生成果展#嘉義縣農村再生成果展限定

\ 112 / # ~ 1/21()100100100100() 1/21()10:00-17:00 10:00-17:00 13:00-14:30 10:30-17:00 2024.01.21() (1-1) 10:00-17:00   #112 #

Read More
2024-01-18

嘉義賞.112年度嘉義縣農村再生成果展#嘉義好味農村市集篇

\ 112 / # 15 ---- 10:00-17:00 13:00-14:30 10:30-17:00 2024.01.21() (1-1) 10:00-17:00 #112 #

Read More
2024-01-18

嘉義賞.112年度嘉義縣農村再生成果展# DIY體驗活動篇

\ 112 / # DIY 3D ~ 3D/ 10:00-17:00 13:00-14:30 2024.01.21() (1-1) 10:00-17:00 #112 #  

Read More
2024-01-09

嘉義賞.112年度嘉義縣農村再生成果展

\ 112 / 1/21() 02216   2024.01.21() (1-1) 10:00-17:00 #112#  

Read More
2024-01-03

113年農村好店開放申請囉

113 () () () 113126()8 1/8 113 https://drive.google.com/file/d/1VCbrQABka1Rhf6Wk0oBru8Gva18r5m-E/view?usp=sharing

Read More