NEWS & EVENT

最新消息

最新消息 農村大小事
2022-02-18

2021嘉義縣農村再生成果展

2021 # +— # +— ! # +—  # # +— # #  ‍ ‍ # # #2021 2021 2/26 () -2/27 ()

Read More
2021-10-19

金牌農村獲選-紅榜名單

~~ 2 - - -

Read More
2021-10-15

「第二屆金牌農村競賽」嘉義縣榮獲金銀雙牌

14223 50100150

Read More
2021-10-13

111年度農村再生執行計畫審查會議

111 111 1101022 08:20-17:30 205 https://reurl.cc/1o3xG9 4 1

Read More
2021-10-01

農遊券業者招募說明會

                ()              ‍‍  10/2  ()10:0014:00  10/5  ()10:0014:0018:00  10/12()10:0014:0018:00  ...

Read More