NEWS & EVENT

最新消息

最新消息 農村大小事
2023-08-15

「113年青年回鄉行動獎勵計畫」開始徵件

113 : :Stay : () () :11292212 ~ 8/25() 13:30-17:10- 8/31() 13:30-17:10- - 9/05() 13:30-17:10- https://reurl.cc/b2aAmy

Read More
2023-08-03

嘉義縣咖啡三部曲建置計畫產區杯測評鑑會 開始報名

: 50 :-(1240) : 11289()10:0016:00() :   :() ()FBLINEFB https://drive.google.com/file/d/1ycICACM6jmF5XTeIH44mJrPlfv6aUV2V/view?usp=sharing

Read More
2023-08-01

【嘉義縣咖啡三部曲建置計畫-第三部曲】-培訓咖啡技術評審團隊種子成員(戰略班)報名

--() ()2COE & SCA 29 (1240) 847811125 : 82()17:00 80 SCASCASCAQ Arabuica Grader() (0985-776608 ) Google 02-27493210 Emailonshowproject@gmail.com 11283fb fb ...

Read More
2023-07-27

112年8月1日(二) 提案暨核銷說明會地點更換通知

-----11281() ----- ! ! ! ! ! ! ! ! 202 8

Read More
2023-07-26

第三屆全國十大綠色照顧優良典範徵選

108 : 112811() : () () : 112811 : l- -(11) -(11) -(11) : (02)-23124686 E-mail:gene9634@mail.coa.gov.tw : https://drive.google.com/file/d/1THOxBZw-tAZD4cPyFeWD8cSUP_74JMPv/view?usp=sharing

Read More